Zakres terytorialny


Miasto Wrocław, dzialnica Fabryczna

Psie Pole, Kowale, Swojczyce, Strachocin, Wojnów, Pawłowice, Sołtysowice, Karłowice, Różanka, Kleczków, Polanowice, Widawa, Świniary, Lipa Piotrowska, Osobowice, Rędzin, Pracze Odrzańskie, Maślice, Pilczyce, Kozanów, Popowice, Gądów, Kuźniki, Nowy Dwór, Leśnica, Muchobór Wielki, Muchobór Mały, Gajowice, Grabiszyn, Grabiszynek, Oporów, Żerniki, Jerzmanowo, Jarnołtów, Strachowice.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Witold Michalski zgodnie
z Ustawą o komornikach sądowych i egzekucji (art. 8 ustawy) może na zlecenie wierzyciela prowadzić egzekucje na terenie całego kraju (jest to tzw. „wybór komornika”).

Pobierz wnioski

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego.

Licytacje komornicze

Zapraszamy do zapoznania się z najbliższymi licytacjami komorniczymi
z nieruchomości i ruchomości.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Fabrycznej
Witold Michalski
Kancelaria Komornicza Nr XVI
we Wrocławiu

ul. Kwiska 5/7 lok. 418
54-210 Wrocław
tel. 71 307 53 30
email:
wroclaw.michalski@komornik.pl

Godziny otwarcia Kancelarii

poniedziałek - piątek: od 09:00 do 15:00

Komornik przyjmuje interesantów wyłącznie
w środy w godzinach 11:00-14:00

Nr konta

ING Bank Śląski:
39 1050 1575 1000 0092 3802 2769