Obszar działania

Art. art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego...

Wszczęcie postępowania

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego.

Licytacje komornicze

Licytacje z nieruchomości i ruchomości.

Komornik Sądowy Witold Michalski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
Witold Michalski
Kancelaria Komornicza Nr XVI we Wrocławiu

ul. Kwiska 5/7 lok. 418, 54-210 Wrocław
tel. 71 307 53 30
email: wroclaw.michalski@komornik.pl
ING Bank Śląski: 39 1050 1575 1000 0092 3802 2769

Kancelaria komornicza

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Witold Michalski Kancelaria Komornicza Nr XVI we Wrocławiu, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

Pracownicy Kancelarii to doświadczonych zespół. Nasza profesjonalna kadra koordynuje wszystkie czynności w powierzonych nam sprawach aby były podejmowane niezwłocznie.
Z zaangażowaniem oraz indywidualnym podejściem przyjmujemy każdą sprawę.

 

Godziny otwarcia Kancelarii

poniedziałek - piątek: od 09:00 do 15:00

Komornik przyjmuje interesantów wyłącznie
w środy w godzinach 11:00-14:00

Najbliższe licytacje komornicze

Wnioski do pobrania

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego rozpoczyna się poprzez
złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego.

71 307 53 30 | wroclaw.michalski@komornik.pl

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
Witold Michalski
Kancelaria Komornicza Nr XVI we Wrocławiu
ul. Kwiska 5/7 lok. 418, 54-210 Wrocław
tel. 71 307 53 30
email: wroclaw.michalski@komornik.pl
ING Bank Śląski: 39 1050 1575 1000 0092 3802 2769